image

Deploy website Next.Js hoặc Node.Js lên server

Xuất bản Thứ sáu, 07/07/2023Devops0 bình luận
Đầu tiên cần cd vào đúng đường dẫn vừa clone về BASHCopy cd tenRepo Cài yarn và pm2 global Nếu dự án anh em không dùng yarn thì không cần cài cũng được PM2 là một thư viện giúp quản lý tiến trình cho các ứng dụng Node.Js. Nó giúp ứng dụng Node.Js của anh em hoạt động mãi […]
Xem thêm →
image

Những thuật toán quan trọng mà lập trình viên phải biết

Xuất bản Thứ năm, 06/04/2023Chưa phân loại0 bình luận
1. Thuật toán sắp xếp (Sort algorithm) có các thuật toán cơ bản như: Thuật toán: Tại bước k = 1, 2, …, n đưa phần tử thứ k trong mảng đã cho vào đúng vị trí trong dãy gồm k phần tử. đầu tiên. Kết quả là sau bước thứ k, sẽ có k phần tử đầu tiên được sắp xếp theo thứ […]
Xem thêm →
image

Xây dựng bot chơi future trên binance

Xuất bản Chủ nhật, 06/11/2022Python0 bình luận
Bạn có thể tham khảo source code tại đây
Xem thêm →
image

Giải 1 số bài tập bằng ngôn ngữ lập trình python

Xuất bản Thứ năm, 08/09/2022Python0 bình luận
Bài 1: Tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 1000 kết quả Bài 2: giải bài toán tháp hà nội Bài toán: Có 3 chiếc cọc được đánh dấu lần lượt là A,B,C và n chiếc đĩa. Các đĩa này có kích thước khác nhau và mỗi đĩa đều có 1 lỗ ở […]
Xem thêm →
image

Viết chương trình chat realtime với socketio

Xuất bản Thứ tư, 07/09/2022Nodejs0 bình luận
Tài liệu socket io bạn có thể tham khảo tại đây https://socket.io/docs/v4/ mình không giới thiệu lại nữa vì trong này viết khá đầy đủ rồi. Backend: Làm bằng nodejs Frontend: Làm bằng Vuejs Download source code hoàn chỉnh tại đây
Xem thêm →
image

Viết api sử dụng loopback api version 4

Xuất bản Thứ ba, 06/09/2022Nodejs0 bình luận
Document loopback4 https://loopback.io/doc/en/lb4/index.html Tạo dự án bằng lệnh Tạo user model, datasource, repository bằng các lệnh tạo user controller user repositories Tạo user model User controller Bạn có thể tham khảo code tại đây
Xem thêm →
image

Lập trình game flappy bird sử dụng unity

Xuất bản Thứ hai, 01/08/2022Unity0 bình luận
– Đầu tiên ta cần cài đặt unity bằng cách vào trang https://unity3d.com/get-unity/download download unity hub về máy và tiến hành cài đặt – Mở unity hub lên và vào phần installs cài 1 phiên bản unity về máy. ở đây mình cài đặt phiên bản unity 2021.3.6f1 – Tạo 1 dự án mới chọn […]
Xem thêm →
image

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng python

Xuất bản Thứ bảy, 30/07/2022Python0 bình luận
sử dụng thư viên nltk code ví dụ bạn có thể tải source code tại đây
Xem thêm →
image

Lập trình app đa nền tảng với flutter

Xuất bản Chủ nhật, 24/07/2022Lập trình mobile0 bình luận
1. Flutter là gì? Flutter là mobile UI framework của Google để tạo ra các giao diện chất lượng cao trên iOS và Android trong khoảng thời gian ngắn. Flutter hoạt động với những code sẵn có được sử dụng bởi các lập trình viên, các tổ chức. Flutter hoàn toàn miễn phí và cũng […]
Xem thêm →
image

Viết smart contract chương trình phiên đấu giá Nft bằng solidity

Xuất bản Chủ nhật, 17/07/2022Blockchain0 bình luận
Code solidy Bạn có thể tham khảo code tại đây
Xem thêm →
image

Viết restfull api sử dụng framework fastAPI

Xuất bản Thứ năm, 14/07/2022Python0 bình luận
1. Khái niệm FastApi là 1 web framework dùng để build API có hiệu năng cao Đặc điểm: Fast: Hiệu suất cao ngang với NodeJS và Go. Fast to code: Code nhanh hơn, tốc độ code các features tăng khoảng 200 đến 300 %. Fewer bugs: do đơn giản nên giảm số bugs của developper […]
Xem thêm →
image

Viết demo chuỗi khối , blockchain căn bản

Xuất bản Thứ năm, 14/07/2022Blockchain0 bình luận
bạn có thể download source code demo tại đây
Xem thêm →
image

Lập trình laravel căn bản

Xuất bản Thứ tư, 13/07/2022Php0 bình luận
Tạo project laravel bằng câu lệnh Chạy thử web demo với lệnh cài đặt lại cấu hình database trong file .env cài đặt thêm laravel-admin vào địa chỉ http://127.0.0.1:8000/admin/ đăng nhập với tài khoản username/password = admin/admin tạo migration bảng category Nội dung của bảng category sẽ như sau tạo bảng posts nội dung bản […]
Xem thêm →
image

Tạo cron job crawler dữ liệu website sử dụng scrapy

Xuất bản Chủ nhật, 10/07/2022Python0 bình luận
Viết 1 spider crawler web bạn có thể tham khảo tại docs này Ví dụ code về crawler trang vnexpress Ví dụ về crawler trang render client như các trang sử dụng reactjs, vuejs. ở đây ta cần sử dụng thư viện scrapy-splash để snapshot lại các dữ liệu hiện thị trên trang Bạn có […]
Xem thêm →
image

Tạo website với react app, redux saga

Xuất bản Thứ sáu, 08/07/2022Reactjs0 bình luận
Tìm hiểu react hook useState Ngày trước dùng Class thì viết như này Còn bây giờ thì chỉ cần viết ngắn gọn như này useEffect giúp chúng ta xử lý các side effects, useEffect sẽ tương đương với các hàm componentDidMount, componentDidUpdate và componentWillUnMount trong LifeCycle. Ví dụ: useMemo useMemo giúp ta kiểm soát việc được render dư thừa của […]
Xem thêm →