FreeShare

Chuyên mục: Blockchain

image

Viết smart contract chương trình phiên đấu giá Nft bằng solidity

Chủ nhật, 18/02/2024
Code solidy Bạn có thể tham khảo code tại đây
Xem thêm →
image

Viết demo chuỗi khối , blockchain căn bản

Chủ nhật, 18/02/2024
bạn có thể download source code demo tại đây
Xem thêm →
image

Lập trình Ethereum và Smart contract bằng ngôn ngữ lập trình solidity

Chủ nhật, 18/02/2024
Solidity là gì? Solidity là ngôn ngữ lập trình hướng contract, được sử dụng để viết smart contract trong hệ sinh thái Ethereum. Các tài liệu chính về lập trình bằng solidity có thể tìm thấy tại Solidity documentation. Lập trình Blockchain với Solidity 1. Kiểu dữ liệu bool ví dụ:
Xem thêm →