FreeShare

Chuyên mục: Vuejs

image

Vuejs , tạo dự án mới với nuxtjs

Chủ nhật, 18/02/2024
Cài đặt global nuxtjs với lệnh kiểm tra cài đặt Tạo ứng dụng đầu tiên bằng lệnh ở đây mình chọn vuetifyjs làm framework giao diện chạy yarn dev là chạy lên giao diện demo rồi Thêm config env vào file nuxt.config.js Thêm docker-compose.yml Dockerfile Thêm thư viện vuex
Xem thêm →