FreeShare

Chuyên mục: Cocos Creator

image

Lập trình game đa nền tảng với cocos creator

Chủ nhật, 18/02/2024
Cocos creator là 1 framework sử dụng javascript để làm game đa nền tảng Cấu trúc code của cocos creator cũng thiết kế gần giống của unity. cũng có prefab các kiểu hihi Đây là trang chủ để tải cocos creator : https://www.cocos.com/en/creator Làm dự án với cocos
Xem thêm →