FreeShare

Chuyên mục: Devops

image

Triển khai một ứng dụng Node.js với Express từ GitLab CI/CD lên một server Ubuntu

Thứ bảy, 01/06/2024
Triển khai một ứng dụng Node.js với Express từ GitLab CI/CD lên một server Ubuntu
Xem thêm →
image

Deploy website Next.Js hoặc Node.Js lên server

Chủ nhật, 18/02/2024
Đầu tiên cần cd vào đúng đường dẫn vừa clone về BASHCopy cd tenRepo Cài yarn và pm2 global Nếu dự án anh em không dùng yarn thì không cần cài cũng được PM2 là một thư viện giúp quản lý tiến trình cho các ứng dụng Node.Js. Nó giúp ứng dụng
Xem thêm →
image

Sơ lược về docker

Chủ nhật, 18/02/2024
Bài toàn đặt ra là khi ta làm 1 hệ thống cần cài rất nhiều thứ như mariadb, nodejs, redis … Dùng docker ta chỉ cần viết vào docker-compose.yml sau đó mang đi deploy là được mà không cần phải cài nhiều thứ đó trên các môi trường. Tạo ra các image và chạy các […]
Xem thêm →
image

Cách trỏ domain vào trang web

Chủ nhật, 18/02/2024
Cài đặt ufw firewall Cài đặt nginx và cấu hình Cài đặt file như mẫu freeshare.dev.conf Kiểm tra nginx và khởi động lại nginx Copy file sang sites-enabled Cài đặt https bằng cách cài đặt các gói theo các lệnh
Xem thêm →