FreeShare

Viết chương trình chat realtime với socketio

Chủ nhật, 18/02/2024
image
Tài liệu socket io bạn có thể tham khảo tại đây https://socket.io/docs/v4/ mình không giới thiệu lại nữa vì trong này viết khá đầy đủ rồi. Backend: Làm bằng nodejs Frontend: Làm bằng Vuejs Download source code hoàn chỉnh tại đây

Tài liệu socket io bạn có thể tham khảo tại đây https://socket.io/docs/v4/ mình không giới thiệu lại nữa vì trong này viết khá đầy đủ rồi.

Backend: Làm bằng nodejs

Frontend: Làm bằng Vuejs

Download source code hoàn chỉnh tại đây