FreeShare

Chuyên mục: Python

image

Những thuật toán quan trọng mà lập trình viên phải biết

Chủ nhật, 18/02/2024
1. Thuật toán sắp xếp (Sort algorithm) có các thuật toán cơ bản như: Thuật toán: Tại bước k = 1, 2, …, n đưa phần tử thứ k trong mảng đã cho vào đúng vị trí trong dãy gồm k phần tử. đầu tiên. Kết quả là sau bước thứ k, sẽ có k phần tử đầu tiên được sắp xếp theo thứ […]
Xem thêm →
image

Xây dựng bot chơi future trên binance

Chủ nhật, 18/02/2024
Bạn có thể tham khảo source code tại đây
Xem thêm →
image

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng python

Chủ nhật, 18/02/2024
sử dụng thư viên nltk code ví dụ bạn có thể tải source code tại đây
Xem thêm →
image

Tạo cron job crawler dữ liệu website sử dụng scrapy

Chủ nhật, 18/02/2024
Viết 1 spider crawler web bạn có thể tham khảo tại docs này Ví dụ code về crawler trang vnexpress Ví dụ về crawler trang render client như các trang sử dụng reactjs, vuejs. ở đây ta cần sử dụng thư viện scrapy-splash để snapshot lại các dữ liệu hiện thị trên trang Bạn có
Xem thêm →
image

Ví dụ về service xử lý ảnh bằng python3

Chủ nhật, 18/02/2024
Đầu tiên cần cài đặt python 3.9 và pip3 vào máy tính kiểm tra cài đặt bằng các lệnh Tạo folder dự án và tạo 2 file index.py và requirements.txt. nội dung file rrequirements.txt có nội dung như sau cài đặt thư việ với dòng lệnh Tạo api với Flash với code Hàm xử lý […]
Xem thêm →