FreeShare

Chuyên mục: Php

image

Lập trình laravel căn bản

Chủ nhật, 18/02/2024
Tạo project laravel bằng câu lệnh Chạy thử web demo với lệnh cài đặt lại cấu hình database trong file .env cài đặt thêm laravel-admin vào địa chỉ http://127.0.0.1:8000/admin/ đăng nhập với tài khoản username/password = admin/admin tạo migration bảng category Nội dung của
Xem thêm →
image

Lập trình wordpress căn bản

Chủ nhật, 18/02/2024
Muốn làm được wordpres đầu tiên cần biết 1 chút kiếm thức về lập trình php. Cài đặt môi trường chạy wordpress trên localhost cần cài đặt môi trường , ở đây mình quen dùng docker nhé Tạo file docker-compose.yml với nội dung chạy docker để tạo localhost với lệnh docker-
Xem thêm →