FreeShare

Chuyên mục: Unity

image

Lập trình game flappy bird sử dụng unity

Chủ nhật, 18/02/2024
– Đầu tiên ta cần cài đặt unity bằng cách vào trang https://unity3d.com/get-unity/download download unity hub về máy và tiến hành cài đặt – Mở unity hub lên và vào phần installs cài 1 phiên bản unity về máy. ở đây mình cài đặt phiên bản unity 2021.3.6f1 – Tạo 1 dự án mới
Xem thêm →