FreeShare

Thẻ tag: devops

image

Triển khai một ứng dụng Node.js với Express từ GitLab CI/CD lên một server Ubuntu

Thứ bảy, 01/06/2024
Triển khai một ứng dụng Node.js với Express từ GitLab CI/CD lên một server Ubuntu
Xem thêm →
image

Sơ lược về docker

Chủ nhật, 18/02/2024
Bài toàn đặt ra là khi ta làm 1 hệ thống cần cài rất nhiều thứ như mariadb, nodejs, redis … Dùng docker ta chỉ cần viết vào docker-compose.yml sau đó mang đi deploy là được mà không cần phải cài nhiều thứ đó trên các môi trường. Tạo ra các image và chạy các […]
Xem thêm →
image

Cách trỏ domain vào trang web

Chủ nhật, 18/02/2024
Cài đặt ufw firewall Cài đặt nginx và cấu hình Cài đặt file như mẫu freeshare.dev.conf Kiểm tra nginx và khởi động lại nginx Copy file sang sites-enabled Cài đặt https bằng cách cài đặt các gói theo các lệnh
Xem thêm →