Tài liệu socket io bạn có thể tham khảo tại đây https://socket.io/docs/v4/ mình không giới thiệu lại nữa vì trong này viết khá đầy đủ rồi.

Backend: Làm bằng nodejs

Frontend: Làm bằng Vuejs

Download source code hoàn chỉnh tại đây