FreeShare

image

Triển khai một ứng dụng Node.js với Express từ GitLab CI/CD lên một server Ubuntu

Thứ bảy, 01/06/2024
Triển khai một ứng dụng Node.js với Express từ GitLab CI/CD lên một server Ubuntu
Xem thêm →
image

Deploy website Next.Js hoặc Node.Js lên server

Chủ nhật, 18/02/2024
Đầu tiên cần cd vào đúng đường dẫn vừa clone về BASHCopy cd tenRepo Cài yarn và pm2 global Nếu dự án anh em không dùng yarn thì không cần cài cũng được PM2 là một thư viện giúp quản lý tiến trình cho các ứng dụng Node.Js. Nó giúp ứng dụng
Xem thêm →
image

Những thuật toán quan trọng mà lập trình viên phải biết

Chủ nhật, 18/02/2024
1. Thuật toán sắp xếp (Sort algorithm) có các thuật toán cơ bản như: Thuật toán: Tại bước k = 1, 2, …, n đưa phần tử thứ k trong mảng đã cho vào đúng vị trí trong dãy gồm k phần tử. đầu tiên. Kết quả là sau bước thứ k, sẽ có k phần tử đầu tiên được sắp xếp theo thứ […]
Xem thêm →
image

Xây dựng bot chơi future trên binance

Chủ nhật, 18/02/2024
Bạn có thể tham khảo source code tại đây
Xem thêm →
image

Viết chương trình chat realtime với socketio

Chủ nhật, 18/02/2024
Tài liệu socket io bạn có thể tham khảo tại đây https://socket.io/docs/v4/ mình không giới thiệu lại nữa vì trong này viết khá đầy đủ rồi. Backend: Làm bằng nodejs Frontend: Làm bằng Vuejs Download source code hoàn chỉnh tại đây
Xem thêm →
image

Viết api sử dụng loopback api version 4

Chủ nhật, 18/02/2024
Document loopback4 https://loopback.io/doc/en/lb4/index.html Tạo dự án bằng lệnh Tạo user model, datasource, repository bằng các lệnh tạo user controller user repositories Tạo user model User controller Bạn có thể tham khảo code tại đây
Xem thêm →
image

Lập trình game flappy bird sử dụng unity

Chủ nhật, 18/02/2024
– Đầu tiên ta cần cài đặt unity bằng cách vào trang https://unity3d.com/get-unity/download download unity hub về máy và tiến hành cài đặt – Mở unity hub lên và vào phần installs cài 1 phiên bản unity về máy. ở đây mình cài đặt phiên bản unity 2021.3.6f1 – Tạo 1 dự án mới
Xem thêm →
image

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng python

Chủ nhật, 18/02/2024
sử dụng thư viên nltk code ví dụ bạn có thể tải source code tại đây
Xem thêm →
image

Lập trình app đa nền tảng với flutter

Chủ nhật, 18/02/2024
1. Flutter là gì? Flutter là mobile UI framework của Google để tạo ra các giao diện chất lượng cao trên iOS và Android trong khoảng thời gian ngắn. Flutter hoạt động với những code sẵn có được sử dụng bởi các lập trình viên, các tổ chức. Flutter hoàn toàn miễn phí và cũng […]
Xem thêm →
image

Viết smart contract chương trình phiên đấu giá Nft bằng solidity

Chủ nhật, 18/02/2024
Code solidy Bạn có thể tham khảo code tại đây
Xem thêm →